Skip to main content

Välkommen till Solkomplett.se - Solcellspaket för ditt hem

STÖDTJÄNSTER

Framtiden är nu, vi samarbetar med Checkwatt som är i framkanten med utveckling av stödtjänster till batterisystem 

Vill du ha checkwatt installerad på din solcellsanläggning? Kontakta oss genom formuläret nedan.

  Varför behöver vi effektbalansera?

  Förbrukning & produktion måste vara i balans

  Att effektbalansera betyder att stabilisera elnätets frekvens. När många är anslutna till nätet och använder el kan frekvensen sjunka, och när produktionen överstiger förbrukningen kan den öka. När du ansluter dig till CheckWatt jämnar du ut topparna och håller frekvensen jämn – och får betalt för det!

  • Varför ska jag investera i batterier?

   Svenska Kraftnäts satsning på effektbalansering ökar årligen

   Svenska Kraftnät har sedan 2020 ökat sin budget för effektbalansering med runt 40% årligen – från 1,2 miljarder SEK 2020 till över 6 miljarder SEK. Med ökad komplexitet i kraftsystemet har Svenska Kraftnät uttryckt att balanseringsprocesserna MÅSTE utvecklas och har satt upp stora mål för den nära-framtiden.

  • HUR MYCKET KAN DU TJÄNA PÅ DITT BATTERI?

   EXEMPEL ÅRLIG INTJÄNING

   Sungrow

   Batteri Batterikapacitet i kWh Årlig intjäning
   Sungrow SBR096 9,6 kWh 29 926kr*
   Sungrow SBR128 12,8 kWh 40 080kr*
   Sungrow SBR160 16,0 kWh 51 302kr*

   BYD

   BYD Kompatibel med Fronius, Sungrow och Goodwe hybrid växelriktare med högre C-rate (C-tal) för balanstjänsten.
   Batteri Batterikapacitet i kWh Årlig intjäning
   BYD HVS 5,1 5,1 kWh 27 254kr*
   BYD HVS 7,7 7,7 kWh 41 148kr*
   BYD HVS 10,2 10,2 kWh 54 508kr*
  • Kompatibilitet

   FÖLJANDE BATTERIER OCH VÄXELRIKTARE ÄR KOMPATIBLA OCH TILLGÄNGLIGA I CURRENTLY

   Kompatibla Batterier

   Sungrow SBR
   BYD B-Box Premium HVS/HVM
   Solax T-BAT H 6.0-12.0 (T30-modellen)
   Solax T-BAT H 11.5-23.0 (T58-modellen)

   Kompatibla Växelriktare

   Sungrow SHxxRT
   Solax X3-Hybrid-xx-D G4

   UNDER UTVECKLING

   Batterier

   Huawei LUNA2000
   Ferroamp/Pylontech ESS

   Växelriktare

   Huawei SUN2000-xxKTL-M
   Ferroamp EnergyHub

  Vanliga frågor om checkwatt

  Tjänsten i punktform
    • Ett avtal mellan kund och Solcellsproffsen som reglerar bland annat arvoden och utbetalningar av de intäkter som genereras.
    • En portal på webben där man som kund kan logga in och följa systemets drift och de intäkter som genereras
    • En smart styrenhet installeras som tar över kontrollen helt och styr när det är mest lönsamt att ladda och ladda ur batteriet.


    Systemet väljer hela tiden det som är mest
    lönsamt av:

    • Elprisarbitrage
     Ladda när elpriset är lågt, ladda ur och sälj el när elpriset är högt. Detta ger ekonomisk vinst när skillnaden mellan köp och sälj är större än ca 1kr/kWh. Är skillnaden mindre är det inte lönsamt pga slitaget som blir på batteriet.
    • Stödtjänster mot Svenska Kraftnät
     Batteriet hjälper till att hålla frekvensen i våra elnät genom tjänsterna FCR-N, FCR-D, FFR etc.

     Ersättning betalas för beredskapen att kunna ladda eller ladda ur på kommando. Batteriet ligger alltså standby tills elnätet behöver stöd. FCR-D ger största intäkterna och nyttjas i skarpt läge bara en bråkdel av årets timmar vilket innebär en mycket god intäkt med väldigt lite slitage på batteriet.

    • Kapa effekttoppar

     I de fall batterianläggningen är kopplad till ett elnät där nätägaren tarbetalt för effekttoppar snarare än storlek på huvudsäkring så kan man spara pengar på att hålla nere sina effekttoppar.

     Batteriet laddar exempelvis ur när man kokar pastavattnet och slår på
     ugnen samtidigt för att hålla uttaget från elnätet lågt. Laddar sedan upp långsamt för att inte skapa en ny effekttopp. Batteriet jämnar helt enkelt ut effekten från elnätet och gör därmed att ägaren får lägre avgifter för elnätet.

   Kan jag styra batteriet själv?

   Som batteriägare släpper man kontrollen över sitt batteri till ett styrsystem vars avsikt är att maximera de besparingar och intäkter som ett batteri kan ge. Detta innebär att man inte samtidigt kan programmera in exempelvis ett eget schema för att ladda och ladda ur vid vissa tidpunkter. Det finns inte heller någon ekonomisk vinning i att styra själv eftersom den automatiska styrningen hela tiden väljer det som ger mest betalt för batteriägaren.

   Vilka elhandlare stödjer tjänsten?

   Idag rekommenderar vi obundet timprisavtal med Bixia, eller Tibber. Det finns fler elhandlare som står i startgroparna så inom kort förväntas fler elhandlare vara redo så att sund konkurrens uppstår. Med timpris från Bixia eller Tibber finns idag möjlighet att låta systemet arbeta både med elprisarbitrage och stödtjänster mot Svenska Kraftnät.

   Plugin eller fast installation?

   För att kunna ta del av dessa stödtjänster så behövs en styrenhet som man kopplar in i befintlig växelriktare. Denna styrenhet finns i 2 utföranden.

   1. Plugin lösning

    Om du redan har BYD eller Sungrow batterier tillsammans med en Sungrow växelriktare, då kan du själv montera och koppla in styrenheten, vilken kommer vara förmonterad i en kapsling. Kapslingen kommer utrustad med en 230V kontakt i ena änden (1,5m) samt 2st Ethernet (LAN kabel) ingångar. 1st ingång för fastighetens Ethernet kabel samt 1st utgång för Ethernet kabeln till växelriktaren. Det ingår inte Ethernet kablar i enheten, utan du köper separat den längd som behövs till din router samt till din växelriktare.

    Enheten är tänkt att sättas på väggen i närheten av ett 230V vägguttag. Kapslingen skall monteras inomhus, ej i minusgrader. För bästa driftsäkerhet och billigast drift över tid är det bäst att ansluta en Ethernet kabel (LAN kabel) till kapslingen. Alternativet är att förlita sig på en inbyggda 4G- mobiluppkoppling som innebär en överföringskostnad.

    Styrenheten/kapslingen kommer skickas per post med en enkel installationsanvisning. Kapslingens mått (h*b*d) 20cm*20cm*10cm

   2. Fast installation:
    Är man i behov av en hel batterilösning eller komplettera sin anläggning med flera batterier innan en checkwatt installationen är möjlig så hjälper vi på Solcellsproffsen gärna till med det. Vi har mångårig erfarenhet av såväl batteriinstallationer samt solcellsinstallationer. Vid en ny eller kompletterande batteriinstallation gör vi en fast installation av checkwatt enheten då vi ändå har en elektriker på plats. Dock endast i Stockholmsområdet. Man kan också köpa en fast installation av bara styrenheten om man inte själv kan installera den.
   När är det klart? När kan vi köra igång?

   Så fort vi ingått ett avtal kommer vi skicka ut Plug N Play styrenheten alternativt boka tid för en installation. Fast installation ca 2 veckor leveranstid, Plug N Play lösning har ca 2 veckors leveranstid.

   Som kund kan du förbereda dig och därmed snabba upp processen genom att innan leverans byta elhandlare till timpris på Bixia eller Tibber så är ”allt klart” när styrenheten ska installeras.

   Påverkas din befintliga solcellsanläggning eller billadare?

   Om du har en solcellsanläggning idag så kommer den i vissa fall påverkas av den smarta styrningen. Det kan uppstå tillfällen där produktionen av solel behöver strypas om dina huvudsäkringar inte klarar av effekten både från solel och batterilager. Det kan också vara så att det faktiskt ger mer betalt att stötta elnätet med frekvensreglering än vad solelen är värd. Dessa faktorer tar vi med i beräkningarna när vi projekterar en smart styrning till dig. Om du har en elbilsladdare kommer den fungera som idag och ta el antingen från egenproducerad el från taket eller köpt el från elnätet. Vi kommer också kunna erbjuda smart laddning kontrollerad av styrenheten i framtiden.