Logo
Förklaring av våra tjänster kring frekvensreglering. Ljudet på videon är av när sidan laddas.

Varför behöver vi effektbalansera?

Förbrukning & produktion måste vara i balans

Att effektbalansera betyder att stabilisera elnätets frekvens. När många är anslutna till nätet och använder el kan frekvensen sjunka, och när produktionen överstiger förbrukningen kan den öka. När du ansluter dig till CheckWatt jämnar du ut topparna och håller frekvensen jämn – och får betalt för det!

Vårt virtuella kraftverk Currently

solutionDiagram över aktörer i Currently och hur de samverkar

CheckWatts virtuella kraftverk Currently utgörs av aggregerade batterilager och andra flexibla resurser. Genom att samla kapaciteten från ett flertal mindre resurser kan Currently agera som en samlad aktör emot Svenska Kraftnät och leverera stödtjänster som frekvensreglering av typen FFR, FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned för alla anslutna resurser. Läs mer om olika stödtjänster på Svenska kraftnäts hemsida.

För att kunna tillhandahålla stödtjänster krävs idag också ett samarbete med den som har balansansvaret för anläggningen. Vilken balansansvarig bestäms av vilket elhandelsbolag man har.

Currently skapar värde för

Ägaren av resursen

Genom att ständigt analysera marknaden och se till att nyttja resurserna till det som ger högst avkastning maximeras lönsamheten för den som äger resursen.

Elmarknadsaktören

Genom att göra resurser tillgängliga för elnätsoperatörer och erbjuda ökad flexibilitet gällande både produktion och konsumtion minskar kostnaderna för elnät och drift av elsystemet.

Samhället

Genom att nyttja de befintliga resurserna på ett effektivare sätt blir elsystemet mer kostnadseffektivt, driftsäkert och skapar bättre förutsättningar att kraftigt bygga ut förnybar elproduktion.

Learn More